Wiedza

Otwarty umysł

Czy wiesz, że ludzie o otwartych umysłach żyją w innej rzeczywistości?

Istnieje różnica między osobami o otwartym i zamkniętym umyśle pod względem – jak postrzegają świat.

Według najnowszych badań, ludzie o otwartym umyśle mają inne spojrzenie na życie. Badanie wykazało również, że otwartość i nastrój wpływają na to, jak wizualnie postrzegasz świat.

Jakość otwartości, którą posiadasz – określa rodzaj rzeczywistości, w której żyjesz. Zgodnie z wynikami badania, większość osób o otwartym umyśle żyje w zupełnie innej rzeczywistości w porównaniu z osobami o zamkniętym umyśle.

Badania te wykazały, że Twój proces myślowy, to jak się czujesz i zachowujesz zmienia Twoje spojrzenie na życie, jak również wpływa na to jak postrzegasz rzeczywistość w pracy. Twój sposób myślenia, uczucia i działania zmieniają również to, jak odnosisz się do przyjaciół, znajomych i romantycznych partnerów. Poza tym twoja osobowość i doświadczenia życiowe wpływają na różne aspekty, takie jak szczęście, zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne.

Czym dokładnie jest otwartość?

Cóż, otwartość polega na zachowaniu otwartego umysłu na wszystko w życiu. Ludzie o otwartym umyśle angażują się w eksperymentowanie z nowymi rzeczami, spotykanie nowych ludzi, odkrywanie nowych miejsc, aby zwiększyć swoją wiedzę i rozszerzyć swój umysł. Ludzie o otwartych umysłach przekraczają granice tego, co wiedzą i posiadają.

Anna Antinori wraz z zespołem badaczy zwerbowała 123 studentów Uniwersytetu w Melbourne z różnych środowisk (wszyscy mieli normalny lub skorygowany do normalnego wzrok) i poddała ich testowi osobowości Big Five. Zmierzono ich charakter i poglądy skupiając się na pięciu kategoriach osobowości –

Sumienność

Neurotyczność

Ekstrawersja

Ugodowość oraz

Zdolność do zachowania otwartego umysłu na nowe doświadczenia.

Uczestnicy, którzy uzyskali wysoki wynik w otwartości, rzadziej doświadczają „nieuważnej ślepoty”. Badacze sprawdzili również, którzy uczestnicy doświadczyli zjawiska percepcji wzrokowej zwanego „rywalizacją binokularną”.

Zjawisko to występuje, gdy niepodobne bodźce jednooczne są prezentowane do odpowiadających sobie miejsc siatkówki obu oczu. Oznacza to, że każdemu oku pokazywany jest inny obraz. W tym badaniu uczestnikom pokazywano czerwoną łatkę w jednym oku i zieloną łatkę w drugim.

Większość ludzi przełącza się tam i z powrotem między dwoma niezgodnymi obrazami, ponieważ mózg może postrzegać tylko jeden w tym samym czasie. Jednak niektórzy ludzie łączą oba obrazy w jednolitą czerwono-zieloną łatkę. Osoby o otwartym umyśle mogą patrzeć na obie łatki razem i to właśnie one uzyskały wyższy wynik na otwartości!