Przedsiębiorczość

Podejmowanie wyzwań

Pokaż swoją zdolność do rozwoju poprzez podejmowanie wyzwań.

Chęć uczenia się nowych umiejętności jest jedną z najważniejszych cech, których pracodawcy poszukują przy zatrudnianiu nowych członków zespołu.

Aby zademonstrować swoją chęć do nauki, korzystaj z nowych technologii, podkreśl swoje zaangażowanie w rozwój za pomocą konkretnych przykładów i zadawaj pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dostosuj swoje CV do każdego stanowiska i uwzględnij w nim certyfikaty, projekty poboczne, statystyki, umiejętności miękkie i techniczne oraz poziom wiedzy o każdej umiejętności.

Ten artykuł jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoją karierę, demonstrując swoją chęć do nauki.

Podczas zatrudniania pracodawcy analizują obecne umiejętności kandydata do pracy i oceniają jego zdolność do uczenia się nowych. Potencjał rozwojowy jest istotną cechą pracownika, a chęć do nauki świadczy o tej zdolności. Według badania Harris Poll z 2021 roku, ta bezcenna umiejętność miękka znajduje się na szczycie listy priorytetów dla 81% firm.

Ponieważ kadra zarządzająca przywiązuje dużą wagę do chęci pracownika do zdobywania nowych umiejętności i rozwijania się wraz z firmą, niezwykle ważne jest, aby osoby poszukujące pracy wykazały, że łatwo przystosowują się do zmian i priorytetowo traktują przyjmowanie zwiększonej odpowiedzialności.