Przedsiębiorczość Psychika

Umiejętności krytycznego myślenia

Czym są umiejętności krytycznego myślenia?

Krytyczne myślenie to umiejętność miękka, która obejmuje wiele zdolności i atrybutów interpersonalnych i analitycznych. Oto kilka istotnych umiejętności krytycznego myślenia, które mogą pomóc w osiągnięciu sukcesu w pracy.

Obserwacja: Pracownicy posiadający umiejętność krytycznego myślenia potrafią z łatwością wyczuć i zidentyfikować istniejący problem – a nawet przewidzieć potencjalne problemy – na podstawie swojego doświadczenia i bystrego postrzegania. Są skłonni przyjąć wiele punktów widzenia i spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy.

Myślenie analityczne: Osoby myślące analitycznie zbierają dane z wielu źródeł, odrzucają uprzedzenia i zadają przemyślane pytania. Podchodząc do problemu, zbierają i dwukrotnie sprawdzają fakty, oceniają niezależne badania i przeczesują informacje, aby określić, co jest prawdziwe i co może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Otwartość umysłu: Pracownicy wykazujący się krytycznym myśleniem są otwarci – nie boją się brać pod uwagę opinii i informacji, które różnią się od ich przekonań i założeń. Słuchają kolegów, potrafią wyzbyć się osobistych uprzedzeń i dostrzegają, że rozwiązanie problemu może pochodzić z nieoczekiwanych źródeł.

Nastawienie na rozwiązywanie problemów: Osoby myślące krytycznie posiadają pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów i szukają optymalnych rozwiązań dla zidentyfikowanych i przeanalizowanych przez siebie kwestii. Zazwyczaj są proaktywni i chętnie oferują sugestie w oparciu o wszystkie otrzymane informacje.

Komunikacja: Kiedy menedżerowie podejmują decyzję, muszą podzielić się nią z resztą zespołu i innymi interesariuszami. Osoby myślące krytycznie wykazują się doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi i potrafią przedstawić argumenty i dowody uzasadniające decyzję, aby zapewnić, że cały zespół jest po tej samej stronie.